Od roku 2014

20.11.2014 18:43

Vystoupili jsme s pásmem Vařila myšička kašičku.

 

 
 

Od roku 2014

15.06.2014 20:02

Naše cimbálová muzika

návštěva Muzea Komenského v Přerově

pásmo Vařila myšička kašičku

pásmo U vody

Pěvecká soutěž O zámecký klíč- Jana Matoušková 2. místo

30.05.2014 19:50

17.05.2014 19:53

29.04.2014 19:46

Naši zpěváčci- Jana Matoušková a Antonín Žůrek se zúčastnili regionální pěvecké soutěže ve Valašských Kloboukách. Janička získala 1. místo v I. kategorii.

22.03.2014 19:47

Naše děvčata přivítala jaro tradiční obchůzkou s májkem.

28.02.2014 19:42

Jana Matoušková se umístnila na 3.místě I. kategorie a Antonín Žůrek na 3. místě II. kategorie.