Informace o souboru

              Dětský folklorní soubor Konopka byl oficiálně založen v roce 1996 u příležitosti oslav „Starýho hanáckýho práva“ v Sazovicích. Zakladatelkami jsou Mgr. Věra Velísková a Ilona Doleželová. Soubor pracuje pod Obcí Sazovice, která jej také finančně podporuje. Činnost souboru je zaměřena na tradice, tance, písně a zvyky oblasti jihovýchodní Hané. Protože Sazovice leží při rozhraní tří národopisných regionů - Hané, Valašska a Slovácka, objevují se v  programech souboru také písně valašské, většinou ze Zlínska, ale i slovácké z okolí Napajedel. Hudebně doprovází soubor cimbálová muzika Luňák. Současnými uměleckými vedoucími souboru jsou Ilona Doleželová a Mgr. Michaela Doleželová.

              Každoročně pracuje v souboru přibližně 20 dětí. V cimbálové muzice hraje 7 muzikantů ze Sazovic i blízkého okolí. Primáškou CM je Barbora Doleželová. DFS Konopka a CM Luňák každoročně přispívají k udržování místních lidových tradic a svými programy obohacují také kulturní akce v obci i širokém okolí. Příležitostně soubor spolupracuje s Výborem pro udržování tradic Sazovice a Mužským pěveckým sborem Hlahol Mysločovice. 

              Mezi nejzdařilejší programy souboru patří pásma Ptačí řeč, U vody, Vařila myšička kašičku, Ukolébavky, Hop, koníčku, V zahrádce na sadě, Jabkové, Královničky, Cestó z jarmarku a vánoční pásmo Půjdem spolu do Betléma.

    Během svého působení se soubor zúčastnil mnoha kulturních akcí, festivalů a přehlídek, např. Hanácké slavnosti v Chropyni, FEDO Zlín, Dětské folklorní dny v Liptálu, Folklorní festival v Přerově, Frenštátské slavnosti, Schönbrunn ve Vídni, přehlídky dětských národopisných souborů okresu Zlín v Luhačovicích, regionální přehlídky dětských národopisných souborů v Prostějově, Strážnické slavnosti, Jízda králů ve Vlčnově, okresní soutěže dětských zpěváčků lidových písní Trnečka ve Zlíně a O hanáckyho kohóta v Kroměříži, následné postupy do regionálních nebo krajských kol ve Valašských Kloboukách a Prostějově a také do celostátní přehlídky dětských zpěváčků  ve Velkých Losinách.