Zkoušky DFS Konopka

02.02.2015 00:00

Pravidelně se scházíme každé pondělí od 17.30 do 18.30 hodin v sále. Do zkoušky nosit sálovou obuv, sportovní oblečení (děvčata navíc tmavou sukni) a pití. Pokud se nemůžete zkoušky zúčastnit, prosíme rodiče o zaslání SMS.

Děkujeme všem, kteří jakýmkoli způsobem přispěli k našemu vánočnímu vystoupení v evangelickém kostele ve Zlíně a zároveň přejeme našim příznivcům jen to dobré do nového roku 2019.

Zkoušky v  lednu - zkoušky souboru 7. 1. a 14. 1. odpadají, sejdeme se pak až 21. 1. 2019 v běžný čas v sále.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Předběžné termíny akcí

 • sobota 3. 3. - pěvecká soutěž v Přerově O zámecký klíč (vybraní zpěváčci)
 • sobota 3. 3. - CM Luňák hraje na zvěřinových hodech na koupališti v Sazovicích
 • neděle 18. 3. - vítání jara v obci tradiční obchůzkou s májkem (dopolední akce-všechna děvčata)
 • sobota 24. 3. - pěvecká soutěž Trnečka ve Zlíně (vybraní zpěváčci)
 • sobota 14. 4. - pěvecká soutěž - hanácké regionální kolo v Prostějově (postupující zpěváčci)
 • sobota 21. 3. - CM Luňák hraje na Tvarůžkovém festivalu v Olomouci
 • pátek 25. 5. - generálka DFS i CM před sobotním vystoupením (17-18.30hodin)
 • sobota 26. 5. - vystoupení DFS i CM na Kácení máje v Přerově (celodenní akce-odjezd autobusem v 10.30hodin, návrat v 17hodin))
 • neděle 27. 5. - Vítání nových občánků  v obci (sraz v 14.30 v sále-vybrané děti)
 • sobota 9. června - pěvecká přehlídka v Přerově O zámecký klíč (postupující děti)
 • pátek 15. června - tradiční výšlap na Chlum (odpolední akce)
 • pátek 22. června - generálka DFS i CM před sobotním vystoupením (15-16.10 hodin)
 • sobota 23. června - vystoupení DFS i CM na 20. výročí založení pěveckého sboru Hlahol - na výletišti v Mysločovicích (děti se dopraví individuálně se svými rodiči)
 • sobota 15. září - účast DFS i CM na Mezinárodním dětském folklorním festivale v Luhačovicích (celodenní akce-děti se dopraví auty ve skupinách s rodiči)
 • pátek 28. září - oslavy patrona obce sv. Václava (individuální účast v průvodu, na mši)
 • neděle 28. října - hraje CM Luňák k výročí založení republiky (u obec. úřadu v Sazovicích)
 • sobota 10. listopadu - hraje CM Luňák na Svatomartinských hodech (na koupališti v Sazovicích)
 • sobota 17. listopadu - vystoupení na valné hromadě SDH Sazovice v 16 hodin
 • sobota 5. ledna - vánoční vystoupení v evangelickém kostele ve Zlíně